กุมภาพันธ์ 20, 2024

Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการน้ำและคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของชุมชน” ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ท้องถิ่นในพื้นที่นำร่อง จ.กาฬสินธุ์

อ่านต่อ »