อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้โอวาทนักกีฬา และบุคลากร ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 24 มกราคม 2567 รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานกล่าวให้โอวาทนักกีฬา บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 ในปีนี้มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 7 ประเภทกีฬา ได้แก่ กีฬาอีสปอร์ต กีฬากรีฑา กีฬาแบดมินตัน กีฬาเปตอง กีฬายูโด กีฬาหมากกระดาน เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา ได้พัฒนาศักยภาพและทักษะด้านกีฬาให้มากขึ้น พร้อมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆ

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin