มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพพระเดชพระคุณ พระเทพมงคลวชิรมุนี (หา สุภโร) และเป็นเจ้าภาพทำบุญโรงทาน

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 17.30 น. ที่ผ่านมา ณ ศาลาการเปรียญ วัดสักกะวัน บ้านโนนศึกษา ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพพระเดชพระคุณ พระเทพมงคลวชิรมุนี (หา สุภโร) และเป็นเจ้าภาพทำบุญโรงทาน และร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพฯด้วย พระเดชพระคุณ พระเทพมงคลวชิรมุนี (หา สุภโร) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) อดีตเจ้าอาวาสวัดสักกะวัน อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ อายุ 98 ปี พรรษา 77 ได้มรณภาพลงเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 โดยกำหนดประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2566 ณ ศาลาการเปรียญวัดสักกะวัน อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin