ม.กาฬสินธุ์ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายอรรถพงษ์ ศิริสุวรรณ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมคณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางสิริวิมล พงษ์อักษร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยและชาวจังหวัดกาฬสินธุ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวกาฬสินธุ์อย่างหาที่สุดมิได้ ทรงพระราชทานโครงการพระราชดำริมากมายเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรชาวกาฬสินธุ์ อาทิ โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ร่องคำ, โครงการอุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ ที่นำน้ำจากจังหวัดมุกดาหารผ่านภูเขามาให้ชาวอำเภอเขาวง ปลูกข้าวเหนียวเขาวง จนทำให้มีชื่อเสียงจนถึงทุกวันนี้ และโครงการอื่นๆ อีกมากมาย

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin