ม.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมถอดบทเรียนความสำเร็จในการทำธุรกิจ และปิดโครงการสร้างผู้ประกอบการชุมชนท้องถิ่นในยุคดิจิทัล รุ่นที่ 1

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้อง Co-Working Space อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในกิจกรรมถอดบทเรียนความสำเร็จในการทำธุรกิจ และปิดโครงการสร้างผู้ประกอบการชุมชนท้องถิ่นในยุคดิจิทัล รุ่นที่ 1 มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม และรับฟังบรรยายพิเศษเรื่อง ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ ถอดบทเรียนความสำเร็จในการทำธุรกิจ : กรณีศึกษาใส้กรอกปลากาฬสินธุ์ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้ประกอบการชุมชนท้องถิ่นในยุคดิจิทัล ประจำปี 2566” ที่จะช่วยพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการและทักษะการบริหารธุรกิจในยุคดิจิทัลรวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์เพื่อเสริมสร้างยั่งยืนในธุรกิจและการตลาดออนไลน์ การบัญชีที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารธุรกิจ การบริหารจัดการเครือข่ายและรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่สำคัญสำหรับธุรกิจของคุณ การอบรมนี้จะช่วยให้คุณพร้อมที่จะเดินทางสู่ความสำเร็จในธุรกิจอย่างมั่นใจและคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นในโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันและอนาคตข้างหน้ากิจกรรมในครั้งนี้ มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “โอกาสทางธุรกิจจังหวัดกาฬสินธุ์ และทักษะที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการชุมชนท้องถิ่น” โดย นายฉัตร์ชัยย์ วิรุฬห์วรวุฒิ ประธานหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ และ บรรยายเรื่อง “บันไดสู่ความ สำเร็จในการประกอบธุรกิจ” ความต้องการ ความคาดหวัง และบทบาทนักธุรกิจรุ่นใหม่ โดย นายเมธา หลายทวีวัฒน์ รองประธานกลุ่ม Young Entrepreneurs Chamber of Commerce ต่อด้วยกิจกรรมสานสัมพันธ์ของกลุ่มผู้ประกอบการชุมชนท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มกส. #KSU#KalasinUniversity

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin