Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ตักบาตรพระสงฆ์ 45 รูป เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งพระองค์นั้นได้เป็นผู้ให้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทยขึ้น ทรงมีพระอัจฉริยภาพและทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในหลายสาขา ทั้งด้านการเมืองการปกครอง การทหาร การศึกษา การสาธารณสุข การต่างประเทศ และที่สำคัญที่สุดคือด้านวรรณกรรมและอักษรศาสตร์ ได้ทรงพระราชนิพนธ์บทร้อยแก้วและร้อยกรองไว้นับพันเรื่อง กระทั่งทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาเมื่อเสด็จสวรรคตแล้วว่า “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin