ม.กาฬสินธุ์ เข้ารับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2566 ปีที่ 2 ติดต่อกัน เนื่องในวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “เครือข่าย จป.กาฬสินธุ์ ประสานพลัง สร้างความปลอดภัยอย่างยั่งยืน”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นายอรรถพงษ์ ศิริสุวรรณ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ผู้แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้ารับมอบเกียรติบัตรรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2566 ปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยมี นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2566 “เครือข่าย จป.กาฬสินธุ์ ประสานพลัง สร้างความปลอดภัยอย่างยั่งยืน” ซึ่งสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดกาฬสินธุ์ และภาคีเครือข่าย จัดขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานดูแลสถานประกอบกิจการให้ดำเนินการตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีนายจ้าง ลูกจ้าง ครู อาจารย์ นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการความปลอดภัยในการทำงาน

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin