ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ม.กาฬสินธุ์ หารือร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง ในการเข้าร่วมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ สุดสนธิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมคณะ เดินทางเข้าประชุมหารือ กับ นายเมืองมนต์ เนตรหาญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง คณะผู้บริหาร เพื่อร่วมประชุมหารือการเข้าร่วมมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานกับศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อยกระดับและวัดระดับความรู้ความสามารถในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาต่างๆ ตามเกณฑ์ที่กำหนดของมาตรฐานในการรับการจ้างงาน และใช้เป็นเกณฑ์ในการพัฒนาฝีมือของตนให้สูงขึ้น

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin