Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 11.00 น. ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าพบ นายประพันธ์ศักดิ์ ภูสีฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุกูลนารี ในการเข้าแสดงความยินดี และหารือเรื่องแนวทางการร่วมมือการจัดการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กับโรงเรียนอนุกูลนารี จังหวัดกาฬสินธุ์

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin