นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สร้างชื่อ คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาการ ประเภท OTOP ในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการ และวัฒนธรรมนานาชาติ

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ระหว่างวันที่ ๑-๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ส่งนักศึกษาร่วมทำการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับอุดมศึกษา  ประเภทผลิตภัณฑ์ OTOP ในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการ และวัฒนธรรมนานาชาติ จัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้จัดส่งนักศึกษา จำนวน 3 ทีม ๆ ละ 3 คน ดังนี้ 

 ทีมที่ 1 กลุ่ม OTOP ไทยสู่สากล จำนวน 1 กลุ่ม  ชื่อผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ข้าวพองอัดแท่งรสอ่อมไก่ (มินิบาร์อ่อมไก่แซ่บ) ได้แก่
                นายวินัย นนขุนทด
                นางสาวนันทพร ญาณพิบูลย์
                นายพัฒน์พงษ์ ภาวงค์

ทีมที่ 2 กลุ่มนวัตกรรมอาหารในอนาคต จำนวน 2 กลุ่ม ชื่อผลิตภัณฑ์ หมูยอดักแด้พริกไทยดำ ได้แก่
              นางสาวจันทร์เพ็ญ วัฒนนะน้อย
              นางสาวศิริวรรณ หาสีสุก
              นางสาวศิริญาพร ศรีแก้ว

ชื่อผลิตภัณฑ์ น้ำสลัดโปรตีนสูงจากแมลงกินได้

            นางสาววิจิตรา ณะตะวัน
            นางสาวอัญชลี การสะอาด
            นางสาวศิริลักษณ์ สมภาร

โดย ได้คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมอาหาร และรางวัลรองชนะเลิศอันอัด 2 การประกวดนวัตกรรมอาหาร

[ngg src=”galleries” ids=”23″ display=”basic_thumbnail”]

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin