นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สร้างชื่อ คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาการ ประเภท OTOP ในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการ และวัฒนธรรมนานาชาติ

ระหว่างวันที่ ๑-๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยกาฬส […]