มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งอีสาน และมอบโล่เชิดชูเกียรติ “ผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม” ประจำปี 2566 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 15.00 น. ที่ผ่านมา ณ อาคารโดมกิจกรรมนักศึกษาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในวันดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการ กล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนา พึ่งพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม (วงดนตรี KSU Band มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์) กิจกรรมการแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่งอีสาน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยผู้ผ่านเข้ารอบการคัดเลือก กิจกรรมภายในงาน มีการมอบโล่เชิดชูเกียรติ “ผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม” ประจำปี 2566 นายทองสิน เลิศสงคราม สาขาศิลปะการแสดงหมอลำทำนองกาฬสินธุ์ นางวงเดือน ทรัพย์สมบัติ สาขาศิลปะการแสดงหมอลำทำนองกาฬสินธุ์ นายสุทิน คำนาดี สาขาศิลปะการแสดงหมอลำทำนองกาฬสินธุ์ นายนารี ศรีกำพล สาขาทัศนศิลป์ หัตถกรรมการมอบโล่เชิดชูเกียรติ ศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม จำนวน 8 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ศาสนาและวัฒนธรรม (เจ้าอธิการแดง ปัญฺญาวโร) ศูนย์การเรียนรู้ช่างศิลป์วัดป่าดงเมือง (พระอาจารย์อุดล อัคธัมโม) ศูนย์การเรียนรู้ช่างศิลป์ชุมชนสีถาน (ชุมชนสีถาน) ศูนย์การเรียนรู้หมอลำทำนองกาฬสินธุ์ (แม่ครูพิศมัย เพชรลมโชย) ศูนย์การเรียนรู้หมอลำทำนองกาฬสินธุ์ (พ่อครูวีระพงษ์ วงศ์ศิลป์) ศูนย์การเรียนรู้ดนตรีพื้นบ้านอีสาน (พ่อครูธงชัย คำโสภา) ศูนย์การเรียนรู้ดนตรีพื้นบ้านอีสาน (พ่อครูบุญเลิศ ภูวิเลิศ) ศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวรรณกรรม ผญาอีสาน(แม่ครูดร.เกษร แสนศักดิ์) การเสวนา ในหัวข้อ “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์” โดย พระอาจารย์อุดล อคคฺธมฺโม วิทยากรเสวนา พ่อครูธงชัย คำโสภา วิทยากรเสวนา พ่อครูวีระพงษ์ วงศ์ศิลป์ วิทยากรเสวนา แม่ครูดร.เกษร แสนศักดิ์ ผู้ดำเนินรายการเสวนา พิธีมอบรางวัลโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายไทกาฬสินธุ์ มอบรางวัลการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งอีสาน (ผู้เข้าประกวดร้องเพลงทั้ง 10 คน) และพิธีลงนาม MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สมาคมหมอลำจังหวัดกาฬสินธุ์ การแสดงศิลปวัฒนธรรม สมาคมหมอลำจังหวัดกาฬสินธุ์

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin