Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์สานต่อโครงการพัฒนาสินค้าโอทอปผ้าและสิ่งทอพื้นบ้าน

ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ณ อาคารฟ้าแดดสงยาง  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์(พื้นที่นามน) คณะกรรมการโครงการพัฒนาสินค้า OTOP เพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดาวเด่น ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ประเภทผ้า ร่วมกับ สาขานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จัดกิจกรรมการฝึกอบรบเพื่อการรับรองมาตรฐานสินค้าประเภทผ้าทอ โดยมีกลุ่มวิสาหกิจด้านสิ่งทอพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมอบรมจำนวน 40 คน
          กิจกรรมการฝึกอบรบเพื่อการรับรองมาตรฐานสินค้าประเภทผ้าทอในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2561 ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 นี้ ทั้งสองหน่วยงานยังคงร่วมมือทำงานในสองประเด็นทั้งโครงการพัฒนาสินค้า OTOP เพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดาวเด่น ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ประเภทผ้าและประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่ยา
          อาจารย์กิตติ์ธนัตถ์  ญาณพิสิษฐ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบกิจกรรมกล่าวว่า กิจกรรมการฝึกอบรบเพื่อการรับรองมาตรฐานสินค้าประเภทผ้าทอ เป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะการฟอก ย้อม การสร้างลวดลายและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานรับรองโดยเฉพาะในจังหวัดกาฬสินธุ์ที่มีกลุ่มผลิตผ้าไหมจำนวนมาก ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยผลักดันให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยื่นขอมาตรฐานโดยเฉพาะมาตรฐานตรานกยูงพระราชทาน

[ngg src=”galleries” ids=”22″ display=”basic_thumbnail”]

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin