Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง เชิญชม….บูธชมนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจากคณะและส่วนราชการของ ม.กาฬสินธุ์ และหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ชมผ้าไหมแพรวาจากศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านสิ่งทอพื้นเมืองแพรวากาฬสินธุ์ และซื้อสินค้าเกษตร หมูหันเด้อภูสิงห์ จาก KSU FARM ชมการประกวดแข่งขันทักษะ การประกวดธิดาเกษตรกาฬสินธุ์ ประกวดวงดนตรีพื้นเมือง และอื่นๆ มากมาย…

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/ag.ksu1

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin