นำทัพนักกีฬา ม.กาฬสินธุ์ ร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 คว้า 3 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา อาจารย์มนชาย ภูวรกิจ นำทัพนักกีฬา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี นักกีฬารวม 10 คน และอาจารย์มนชาย ภูวรกิจ ยังได้รับเกียรติเป็นประธานมอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬาทั้งนักกีฬา ม.กาฬสินธุ์ และสถาบันอื่น ผลการแข่งขัน ดังนี้ 3 เหรียญเงิน 1.นายธีรวัฒน์ หอมกลิ่น (ต้น) ทุ่มน้ำหนัก อายุ 35-39 ปี 2.น.ส.ภาวิณี ไชยรัตน์(เปรี้ยว) ขว้างจักร อายุ 35-39 ปี และทุ่มน้ำหนัก อายุ 35-39 ปี ( 2 เหรียญ) 3 เหรียญทองแดง 1.นายณรงค์ฤทธิ์ พลสินธุ์ (ฤทธิ์) ขว้างจักร อายุ 50-54 ปี ทุ่มน้ำหนัก ที่ 4 2.น.ส.สิริกร ประสมทอง (เปิ้ล) วิ่ง 100 เมตร อายุ 35-39 ปี กระโดดไกล อายุ 35-39 ปี ที่ 4 3.นายนิรัน ภูต้องลม (ตูมตาม) ขว้างจักร อายุ 30-34 ปี ทุ่มน้ำหนัก ที่ 4 รวม 6 เหรียญ สำหรับนักกีฬาที่เข้าร่วมไม่ได้รับเหรียญรางวัล 1.นายภูมิ หมั่นศรี (ภูมิ) ทุ่มน้ำหนัก อายุ 35-39 ปี ที่ 4 2.นายมนชาย ภูวรกิจ (ม่วง) ขว้างจักรและทุ่มน้ำหนัก อายุ 55 ปีขึ้น ที่ 4 ทั้ง 2 ประเภท 3.นส.พิภัทรา จักรนามน (ณัฐ) เดิน 3,000 เมตร อายุ 40-44 ปี ที่ 5 4.นายบรรลุ คงเจริญ วิ่ง 1,500 เมตร ที่ 7 และวิ่ง 3,000 เมตร ที่ 5 อายุ 50-54 ปี 5.นายดนุพล มหิพันธุ์ (มุ) วิ่ง 1,500 เมตร ที่ 14 และวิ่ง 3,000 เมตร อายุ 40-44 ปี ซึ่งแข่งการขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 จะทำการแข่งขันที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin