ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมเลี้ยงปู่ตาพญาหมื่นตื้อ (เลี้ยงขึ้น) ในวันพุธที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ณ ศาลปู่ตาพญาหมื่นตื้อ พื้นที่นามน

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

[ngg src=”galleries” ids=”16″ display=”basic_thumbnail”]

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเรียนเชิญ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ทุกท่าน ร่วมกิจกรรมเลี้ยงปู่ตาพญาหมื่นตื้อ (เลี้ยงขึ้น) ในวันพุธที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ณ ศาลปู่ตาพญาหมื่นตื้อ พื้นที่นามน 
และขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน เพื่อจัดหาเครื่องบวงสรวงและเซ่นไหว้ ใน การประกอบพิธีเลี้ยงปู่ตาพญาหมื่นตื้อ(เลี้ยงขึ้น) โดยท่านสามารถมอบเงินบริจาคได้ที่งานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
– พื้นที่ในเมือง มอบกับนายวิทธวัฒน์ ฤทธิ์รุ่ง (๐๙๓-๐๙๖๔๘๓๖) อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น ๑ 
– พื้นที่นามน มอบกับนาย
เดชา บุ่งอุทุม (๐๖๒-๔๗๙๙๗๔๑) อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น ๑ 
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนร่วมสวมเสื้อที่ระลึกศาลปู่ตาฯ มาร่วมงานในวันดังกล่าว

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin