ม.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2566

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางปฏิมา บุษราคัม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2566 โดย นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธนภัทร ณ ระนอง ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้าราชการ ศาล ตำรวจ ทหาร พนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ร่วมพิธีฯพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี ทรงมีพระบรมราชคุณูปการแก่ประเทศและประชาชนเมื่อเสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติทั้งการสร้างสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศในทวีปยุโรปและอเมริกา,ด้านการศึกษาทรงสร้างคัมภีร์พระไตรปิฎก อันเป็นหัวใจของการศึกษาพระธรรมบทแห่งพระพุทธศาสนา ทรงเล็งเห็นว่าการศึกษาเป็นความเจริญของบ้านเมืองและประชาชน จึงโปรดให้จารึกความรู้นานาสาขา ไว้ภายในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์ ทั้งวิชาวรรณคดี ตำรายา โหราศาสตร์ การช่าง เป็นต้น เพื่อให้ประชาชน ได้มีโอกาสศึกษาอย่างกว้างขวาง จนกล่าวกันว่า วัดโพธิ์คือมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin