วงกลองยาวศิลป์ภูไท​ ม.กาฬสินธุ์ ร่วมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ ๒๑ “ยลแสง-ศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วงกลองยาวศิลป์ภูไท​ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นำโดย​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนา พึ่งพันธ์​ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมบุคลากร ผู้ความคุมวง นำนักศึกษาวงกลองยาวมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ ๒๑ “ยลแสง-ศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข” ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin