ม.กาฬสินธุ์ จัดโครงการสุขสันต์วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ๒๕๖๕ “สืบทอดและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา เวลา ๑๓.๐๐ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร จัดกิจกรรมโครงการสุขสันต์วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ๒๕๖๕ ณ เฮือนนาดอน ออนซอนวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน เพื่อสืบทอดและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย และเป็นศิริมงคลเนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย กิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน การแต่งกายผ้าพื้นเมือง หรือเสื้อลายดอก และผู้เข้าร่วมงานทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin