ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับส่วนราชการ ประชุมเตรียมความพร้อม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับส่วนราชการ ประชุมเตรียมความพร้อม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดย รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยบุคลากร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ประชุมร่วมกับ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ทหารภาค 4 มณฑลทหารบกที่ 23 และส่วนราชการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ประชุมเตรียมความพร้อม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562 โดย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562 ในวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin