คนเก่งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ Best of the Best

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

คนเก่งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ Best of the Best มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดี และขอชื่นชม นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นายจักรินทร์ อิ่มเขจร และนายอดิเทพ อุ่มชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ที่ได้รับรางวัล “ชนะเลิศระดับประเทศ Best of the Best ประเภท คิดดี (ผลงาน :: ผลิตภัณฑ์กี่ทอผ้าพกพา”) ในการนำเสนอโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2563-2564 โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกศล เรืองแสน ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณรพ ขันธิรัตน์ และอาจารย์ภัคคิป ไกรโสดา โดยได้รับเงินรางวัล จำนวน 25,000 บาท#ENgineeringKSU#ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin