Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

นศ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ คว้าเหรียญทอง ระดับประเทศ ในการประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับ นายเอกลักษณ์ ราชไรกิจ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ ในการประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป ภายใต้โครงการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 : ร้อยเรียงรากวรรณวัจน์พัฒนาทักษะภาษาไทย

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin