รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างงานตาม”โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID)”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ด้วยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID) จึงได้จัด”โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID)” ซึ่งผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาตามมาตรการ “เราไม่ทิ้งกัน”ก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ท่่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ WWW.job.ksu.ac.th สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2563

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin