ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และประชาชนทั่วไป ร่วมงานประเพณีเลี้ยงปู่ตาพญาหมื่นตื้อ(เลี้ยงลง)

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และประชาชนทั่วไป ร่วมงานประเพณีเลี้ยงปู่ตาพญาหมื่นตื้อ(เลี้ยงลง)
ในวันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ณ ศาลปู่ตาพญาหมื่นตื้อ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน และขอเชิญนำสิ่งของเครื่องเซ่นไหว้ เครื่องบูชา มาพร้อม หรือร่วมบริจาคในการจัดซื้ออาหารและเครื่องบวงสรวง ในการเลี้ยงปู่ตาพญาหมื่นตื้อ ได้ที่ คุณเดชา บุ่งอุทุม กองกิจการนักศึกษา งานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม อาคารช่อตะแบก
** การแต่งกาย เป็นเสื้อผ้าพื้นเมือง หรือเสื้อสีฟ้า สวมหน้ากากอนามัย หรือเฟสชิว

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin