ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และประชาชนทั่วไป ร่วมงานประเพณีเลี้ยงปู่ตาพญาหมื่นตื้อ(เลี้ยงลง)

ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยกา […]