อธิการบดี ม.กาฬสินธุ์ MOU รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้โควิด ๑๙ ด้วยธรรมนูญสุขภาพตำบลกาฬสินธุ์”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๑.๐๐ น. ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมลงนาม (MOU) ร่วมกับองค์ ภาคีเครือข่าย ที่เกี่ยวข้องในการ “รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้โควิด ๑๙ ด้วยธรรมนูญสุขภาพตำบลกาฬสินธุ์” โดยนายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ กล่าวเปิดและอ่านมาตรการในการลงนามความร่วมมือ

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin