เลื่อนการรับสมัครโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เนื่องจาก “โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)” อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณจากทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงขอเลื่อนการรับสมัครโครงการดังกล่าวออกไปก่อนหากมีความคืบหน้ามหาวิทยาลัยจะแจ้งกำหนดการและรายละเอียดให้ทราบโดยเร็ว

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin