ม.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีบวงสรวง ถวายตัวเป็นลูกหลานพระยาชัยสุนทร เจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดกาฬสินธุ์ ในงานมหกรรมโปงลาง แพรวากาฬสินธุ์ ฉลอง 227 ปี

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีบวงสรวง ถวายตัวเป็นลูกหลานพระยาชัยสุนทร เจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดกาฬสินธุ์ ในงานมหกรรมโปงลาง แพรวากาฬสินธุ์ ฉลอง 227 ปี เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยลัยกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีบวงสรวง ถวายตัวเป็นลูกหลานพระยาชัยสุนทร เจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดกาฬสินธุ์ ในงานมหกรรมโปงลาง แพรวากาฬสินธุ์ ฉลอง 227 ปี โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีบวงสรวง และถวายตัวเป็นลูกหลานเจ้าเมืองพระยาชัยสุนทร เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มงานมหกรรมโปงลาง แพรวากาฬสินธุ์ ประจำปี 2563

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin