มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้ให้บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ฟรี (Azure Dev Tools For Teaching) เพื่อให้บริการสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้ให้บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ฟรี (Azure Dev Tools For Teaching) เพื่อให้บริการสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อการศึกษาของ Microsoft สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อสนับสนุนการทำงานในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มที่ เปิดให้นักศึกษาเข้าไปดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องผ่านทางเว็บไซต์ด้วยตนเอง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ การให้บริการ Azure พร้อมทั้งซอฟต์แวร์ของ Microsoft โดยมีเงื่อนไขหลักในการใช้งานคือ ต้องเป็นนักศึกษาและบุคลากร ในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Login เข้าใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

          * คู่มือเริ่มต้นการรับสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ฟรี

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin