เชิญร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ  วันรัฐธรรมนูญ ด้านรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 6 ชิงโล่รางวัลชนะเลิศจาก ฯพณฯนายกรัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัลและเกียรติบัตร

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
 

ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ 

โครงการวันรัฐธรรมนูญและการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 6

วันที่ 18 ธันวาคม ๒๕62

ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่นามน)

โดย  สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

คลิก….ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการในงานวันรัฐธรรมนูญ62

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin