ม.กาฬสินธุ์ร่วมใจถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ม.กาฬสินธุ์ร่วมใจถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

         ในวันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมแพรวา ชั้น ๙ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ พื้นที่ในเมือง และ หอประชุมอเนกประสงค์ พื้นที่นามน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้มีการจัดกิจกรรมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ โดยมีหน่วยงานต่างๆ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin