Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ เข้ารับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2566 ปีที่ 2 ติดต่อกัน เนื่องในวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “เครือข่าย จป.กาฬสินธุ์ ประสานพลัง สร้างความปลอดภัยอย่างยั่งยืน”

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

สภาพัฒนาการศึกษากาฬสินธุ์และเครือข่าย ร่วมกับม.กาฬสินธุ์ เปิดเวทีพหุภาคีระดับจังหวัด เสวนาการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านต่อ »