รับสมัครเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 – 3 ปี เทียบโอน/ต่อเนื่อง และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบที่ 1.2 การรับด้วย Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน) ประจำปีการศึกษา 2564

อ่านต่อ »