Tag: Tag: sdg11

Tag: sdg10

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและพัฒนาไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยแก่ประชาชน

Read More »
Tag: sdg10

ม.กาฬสินธุ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดมความคิดเห็นการพัฒนาการศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นทานสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดกาฬสินธุ์

Read More »
Tag: sdg10

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพุ่มดอกไม้และถวายราชสดุดี เนื่องในงานรัฐพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมวงศ์”

Read More »
Tag: sdg10

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประชุมสรุปผลการหารือแนวทางการพัฒนาระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) สู่การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

Read More »
Tag: sdg10

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สภาวิศวกร จัดกิจกรรมการแนะนำจากสภาวิศวกร และขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Read More »