Tag: Tag: sdg11

Tag: sdg11

ม.กาฬสินธุ์ จัดประชุมการนำเข้าข้อมูลและการใช้งานระบบสนับสนุนการตัดสินใจ สำหรับการนำเสนอให้กับพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้กับส่วนราชการในจังหวัดกาฬสินธุ์

Read More »
Tag: sdg11

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร 29 เมษายน 2567

Read More »
Tag: sdg10

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม. กาฬสินธุ์ จัดโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

Read More »