Tag: Tag: sdg11

Tag: sdg11

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ขอแสดงความยินดีและชื่นชม กับนักกีฬาคว้าเหรียญทอง และเหรียญทองแดง ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์ 2024” ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read More »
Tag: sdg11

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมต้อนรับขบวน”เดิน วิ่ง ปั่นธงตราสัญลักษณ์”เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

Read More »
Tag: sdg11

ม.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ ร่วมปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567

Read More »
Tag: sdg11

ม.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567

Read More »
Tag: sdg11

ม.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567

Read More »
Tag: sdg11

สำนักงานอธิการบดี ม.กาฬสินธุ์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มทักษะสมรรถนะหลัก การบริหารองค์กร และเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงาน”

Read More »
Tag: sdg11

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส (Big Cleaning Day) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปี 2567

Read More »
Tag: sdg11

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ม.กาฬสินธุ์ อบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)

Read More »