ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ Co – working Space พร้อมครุภัณฑ์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ »