ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง

ประกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนปลูกพืชแนวตั้งระบบปิดด้วยแสงเทียม (Vertical Farming System-Plant Factory with Artificial Lighting) ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ »

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง การประมูลเช่าพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เป็นสถานที่จอดรถยนต์ชั่วคราว ในงานมหกรรมโปงลางแพรวาและงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๖

อ่านต่อ »

ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนปลูกพืชแนวตั้งระบบปิดด้วยแสงเทียม (Vertical Farming System-Plant Factory with Artificial Lighting) ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ »