ธันวาคม 12, 2023

Activity/Highlight

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม”วันสิ่งแวดล้อมไทย ไหว้พระแม่ธรณีและขอบคุณธรรมชาติ”

อ่านต่อ »