ข่าววิจัย/อบรม/สัมนา

Activity/Highlight

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือเเรงงานและทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2567 ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

อ่านต่อ »