ข่าวนักศึกษา/กิจกรรม

Activity/Highlight

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมใจทํานุบํารุงสืบสานพุทธศาสนา และสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ร่วมกับ คุ้มวัดดงปอ ชุมชนดงปอ ชุมชนหาดลำดวน ชุมชนหัวคู-หนองเรือ โรงเรียนชาญยุทธวิทยา และโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กเทศบาล 5 ดง

อ่านต่อ »