ข่าวนักศึกษา/กิจกรรม

Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ จัดโครงการปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์สถานศึกษา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (วันอนุรักษ์มรดกไทย) 2 เมษายน 2565

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ม.กาฬสินธุ์ คว้ารับรางวัลชนะเลิศ การประชันสักวากลอนสด (กลอนกระดาษ) เนื่องในงานมหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ ๕

อ่านต่อ »
Uncategorized

นักศึกษาคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ และรางวัลชมเชย เนื่องในงานการแข่งขันทางวิชาการในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ ๕ Buriram Rajabhat International Conference and Cultural Festival (BRICC Festival 2022)

อ่านต่อ »