ข่าวนักศึกษา/กิจกรรม

Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ หอการค้าจ.กาฬสินธุ์ สภาอุตสาหกรรมจ.กาฬสินธุ์ สมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจ.กาฬสินธุ์ กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจ.กาฬสินธุ์ (YEC) เทศบาล ต.สงเปลือย ปลูกจิตสำนึกรู้รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2567 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

อ่านต่อ »
ข่าวนักศึกษา

บุคลากร ม.กาฬสินธุ์ พร้อมใจ แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ และศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน ม.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมดูหนังกลางแปลง และเสวนาทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่ Soft Power ผ่านภาพยนตร์

อ่านต่อ »