ทดสอบชิมอาหารจากฝีมือเชฟรุ่น 1 การฝึกอบรมอาหารนานาชาติบนเรือสำราญ จากสมาคมวิชาชีพเรือ สำราญร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา รองศาสตราจา […]

นักวิจัย ม.กาฬสินธุ์ นำนวัตกรรมสู่ชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต การจัดจำหน่าย ตลอดจนการเพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้ง เกิดราย ชุมชนสามารถพึ่งตนเอง

นักวิจัย ม.กาฬสินธุ์ นำนวัตกรรมสู่ชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต การจัดจำหน่าย ตลอดจนการเพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้งต่างๆ ให้เกิดรายได้สูงสุด และทำให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเอง มีการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน รายได้ของชุมชนเพิ่มขึ้น อันจะทำให้ระบบเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนบ้านหนองแสง และบ้านคำเขื่นแก้วเหนือ ต.สำราญใต้ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ ดีขึ้นและเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมการประกวด Infographic Moral Awards ประจำปี 2564

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมการประกวด Infographic Moral Awards ประจำปี 2564
ในหัวข้อ “คนไทยวินัยไม่มีหมด” ลุ้นเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตรประกาศยกย่องมูลค่ากว่า 81,000 บาท
ส่งผลงานได้ตั้งแต่ 25 สิงหาคม – 25 กันยายน 64 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website หรือ Facebook กรมการศาสนา หรือ https://1th.me/aw0rT

นศ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ม.กาฬสินธุ์ คว้าเหรียญทอง ระดับประเทศ ในการประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย

นศ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ คว้าเหรียญทอง ระดับประเทศ ในการประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับ นายเอกลักษณ์ ราชไรกิจ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ ในการประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป ภายใต้โครงการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 : ร้อยเรียงรากวรรณวัจน์พัฒนาทักษะภาษาไทย