Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ขอเชิญ นักศึกษาใหม่ ร่วมโครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ พื้นที่ในเมือง และ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ พื้นที่นามน (ไม่ต้องงดน้ำและอาหารก็มาตรวจได้)

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin