สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานนิทรรศการ “ครบรอบ 10 ปี พิพิธภัณฑ์สิรินธร อธิการบดี ม.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมจัดเตรียมพระกระยาหารถวาย

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

          สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานนิทรรศการ “ครบรอบ 10 ปี พิพิธภัณฑ์สิรินธร”

อธิการบดี ม.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เฝ้ารับเสด็จฯ และร่วมจัดเตรียมพระกระยาหารถวาย

     วันที่ 28 พฤษภาคม 2562  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานนิทรรศการ “ครบรอบ 10 ปี พิพิธภัณฑ์สิรินธร”ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธรอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เฝ้ารับเสด็จฯ และได้รับเกียรติให้จัดเตรียมพระกระยาหารถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ที่ว่าการอำเภอกุฉินารายณ์ 

[ngg src=”galleries” ids=”80″ display=”basic_thumbnail”]

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin