ม.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

          วันที่ 2 พฤษภาคม 2562  เวลา 13.00 น. ณ วัดประชานิยม อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ผู้แทนท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ปฎิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีฯ

[ngg src=”galleries” ids=”75″ display=”basic_thumbnail”]

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin