บุคลากรม.กาฬสินธุ์ รดนำขอพรจากคณะผู้บริหาร เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ 2562 (ปีใหม่ไทย)

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นางปฏิมา บุษราคัม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นำบุคลากรเข้ารดน้ำดำหัวขอพรท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมท่านรองอธิการบดี เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่บุคลากรเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๒

[ngg src=”galleries” ids=”69″ display=”basic_thumbnail”]

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin