Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
             ม.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมปีใหม่ไทย สุขสันต์วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี ๒๕๖๒
 
          วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ เฮือนนาดอน ออนซอนวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้เฒ่า ผู้แก่ ผู้สูงอายุ ร่วมกิจกรรมโครงการ สุขสันต์วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี ๒๕๖๒
          โดย นางสาวธิดาวรรณ ยนต์ชัย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
                         ๑. เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทยให้คงอยู่ตลอดไป
                         ๒. เพื่อให้บุคลากรได้ร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์
                        ๓. เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที ต่อผู้มีพระคุณและคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
สำหรับกิจกรรมในวันดังมีการนำกล่าว มีการรดน้ำขอพร ก่อกองทราย ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามที่สืบทดและสืบสานจนมาถึงปัจจุบัน

[ngg src=”galleries” ids=”66″ display=”basic_thumbnail”]

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin