ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีซักซ้อม(เสมือนจริง) พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ สวนสาธารณะกุดน้ำกิน จังหวัดกาฬสินธุ์

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

          ๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ผู้แทนมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีซักซ้อม(เสมือนจริง) พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ สวนสาธารณะกุดน้ำกิน จังหวัดกาฬสินธุ์”โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน ซึ่งกุดน้ำกินจังหวัดกาฬสินธุ์”ถือเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์และสถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และซ้อมเดินริ้วขบวนเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปยังพระอุโบสถวัดกลางพระอารามหลวง

[ngg src=”galleries” ids=”64″ display=”basic_thumbnail”]

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin