ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยกาสินธุ์ ร่วมงานประเพณีสุขสันต์วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี ๒๕๖๒

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมโครงการสุขต์วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี ๒๕๖๒ ณ บริเวณเฮือนนาดอนออนซอนวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์(พื้นที่นามน) อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin